مطالب جدید

تاریخ انتشار : 1399/06/18 - 19:57

 3202 بازدید

آهنگ های ناصر مسعودی

ناصر مسعودی – قشنگِ دختر
ناصر مسعودی – لبخند
ناصر مسعودی – بجارکار
ناصر مسعودی – کاکوله
ناصر مسعودی – جان لیلی
ناصر مسعودی – آفتاب گوله
ناصر مسعودی – روشنایی
ناصر مسعودی – قدیمِ بهار
ناصر مسعودی – خبر خوش
ناصر مسعودی – اوی مار
ناصر مسعودی – شبانه
ناصر مسعودی – همنوا
ناصر مسعودی – عکس خاطرات
ناصر مسعودی – خودا قوت
ناصر مسعودی – حیرانی
ناصر مسعودی – اثر دوعا
ناصر مسعودی – آفتاب و باران
ناصر مسعودی – گل پامچال
ناصر مسعودی – گاره سری
ناصر مسعودی – کرجی بان
ناصر مسعودی – بهار خواستگاری
ناصر مسعودی – یادش بخیر
ناصر مسعودی – گِجمه خوس
ناصر مسعودی – گول نرگس
ناصر مسعودی – چشم انتظار
ناصر مسعودی – پاتوک پاتوک آیم
ناصر مسعودی – همیشه بهار
ناصر مسعودی – هم زبان
ناصر مسعودی – میرزا کوچیک خانای
ناصر مسعودی – موقع کاره
ناصر مسعودی – من بوم
ناصر مسعودی – مستی عاشق
ناصر مسعودی – لاکودانه
ناصر مسعودی – قول و قرار
ناصر مسعودی – فیروزه
ناصر مسعودی – علی جان
ناصر مسعودی – عزِب لاکوی
ناصر مسعودی – طاووس
ناصر مسعودی – ستاره
ناصر مسعودی – دریا
ناصر مسعودی – داغوله
ناصر مسعودی – خورشید
ناصر مسعودی – تی جان قوربون
ناصر مسعودی – تنهایی سخته
ناصر مسعودی – الا تی تی
ناصر مسعودی – ایران الاله زار
ناصر مسعودی – آهوی تشنه
ناصر مسعودی – گیلانیم
ناصر مسعودی – گیلان ترا قوربان
ناصر مسعودی – گوش به زنگ
ناصر مسعودی – گل گل پیرهن
ناصر مسعودی – کوچی لاکوی
ناصر مسعودی – پرچین
ناصر مسعودی – وقت بهاره
ناصر مسعودی – وارش
ناصر مسعودی – همیشه گل
ناصر مسعودی – نوبهاره
ناصر مسعودی – نم نم باران (قدیمی)
ناصر مسعودی – نم نم باران
ناصر مسعودی – میرعلی چوپان
ناصر مسعودی – لای لای
ناصر مسعودی – عید
ناصر مسعودی – عمو دختر
ناصر مسعودی – عشق و خزان
ناصر مسعودی – عاشق بوبوم
ناصر مسعودی – شلمان لاکوی
ناصر مسعودی – سیمای جانای
ناصر مسعودی – سفیدرود
ناصر مسعودی – سحر خوران
ناصر مسعودی – دیلتنگی
ناصر مسعودی – دونیا راشی
ناصر مسعودی – دمبتو ابر
ناصر مسعودی – دختر چشمه
ناصر مسعودی – دام
ناصر مسعودی – خاطره
ناصر مسعودی – حیرانم
ناصر مسعودی – لاکو جان تی خواستگارم
ناصر مسعودی – تره بشناس
ناصر مسعودی – بی هم زبانی
ناصر مسعودی – بگید ایشااله
ناصر مسعودی – بنفشه گول


برچسب ها : , , , , , , ,
دسته بندی : آهنگ خوانندگان , ناصر مسعودی
ارسال دیدگاه